รายละเอียดการติดต่อ

 

ที่อยู่ โทรศัพท์ / แฟกซ์ อีเมล ช่องทางออนไลน์

101/15 หมู่ 8 ตำบลบางคูวัด

อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

061-075-5537 ฝ่ายขาย hidrowater.s@gmail.com Facebook : Hidrowater Supply
061-476-0571 ฝ่ายจัดซื้อ   Page : Hidrowater.s
081-326-9139 ฝ่ายบุคคล   Line : 0610755537
02-120-6760    Wechat : HiDW_2553

 

แผนที่

ฟอร์มติดต่อ